Tusindfryd samarbejder med Dansk Flygtningehjælp.


Kurser i foråret ved Dansk Flygtningehjælp
Kære lektiehjælpere,

Dansk Flygtningehjælp tilbyder kurser til alle frivillige. DFH betaler transport samt forplejning. Nu kan man se og tilmelde sig forårets kurser på Frivillignet: http://flygtning.dk/Kursustilbud.4116.0.html

Der tilbydes bla. kursus i kulturmøde, fundraising og konflikthåndtering. Det sidste har jeg selv tilmeldt mig og vil hjertens gerne følges med andre fra Tusindfryd. Så tjek kalenderen og tilmeld jer snarest muligt for at sikre jer plads.

Nye frivillige kan først deltage i disse kurser, når de har deltaget i et introkursus.
Info om introduktionskursus kan ses herunder.

Mvh
Astrid Bjerg


Introduktionskursus for nye frivillige i DFH d. 28. Februar i Århus.

Formål
At få indblik i etniske minoriteters situation, hovedpunkterne i integrations- og
asyllovgivning samt kommunernes rolle i integrationen.
At få inspiration til det lokale frivillige arbejde med etniske minoriteter.

Indhold
Du vil som ny frivillig få en introduktion til den offentlige indsats og organisering på integrationsområdet samt til rammerne for det frivillige integrationsarbejde i Dansk Flygtningehjælps regi:

Frivilligarbejdets organisering.
Etik og værdier i det frivillige integrationsarbejde.
Samarbejdet med lokale aktører.

På kurset vil der samtidig blive arbejdet med udfordringerne i det daglige møde mellem frivillige og flygtninge i forhold til bl.a.:

Indsatsområder i frivilligarbejdet.
Rollen som frivillig.
Arbejdet i en frivilliggruppe.

Undervisere: Bente Hansen, Integrationsleder, Fredericia Kommune

Kursusleder: Mette Bjørn

Tilmeld dig online på Frivillignet: http://flygtning.dk/Frivillignet_forside.2197.0.htmlSkrevet af Astrid A. Bjerg den 2009-02-11 16:20:02