Tusindfryd samarbejder med Dansk Flygtningehjælp.


Bliv lektiehjælper i Tusindfryd


Kan du hjælpe med fx dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik eller biologi?

Tusindfryd er en gruppe lektiehjælpere i Gellerupplanen, Brabrand. Vi er organiseret som en friviliggruppe under Dansk Flygtningehjælp.

Vi tilbyder lektiehjælp og samtaletræning til alle, der går i folkeskolen, gymnasiet eller på sprogskole. Folk fra andre ungdoms- og voksenuddannelser er også velkomne, og i det hele taget prøver vi at hjælpe dem, der kommer.

Arbejdet består i at hjælpe med dansk, matematik, engelsk, el.lign. i et par timer én gang om ugen. I Tusindfryd hjælper alle frivilligt. Du får ikke nogen løn, men til gengæld glæden ved at hjælpe andre.

Erfaring med flygtningearbejde er ikke nødvendigt. Bare du har lysten, tålmodigheden og gåpåmodet til at hjælpe andre.

Er det noget for dig, så kontakt os. Send os dine kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af hvilke fag du kan hjælpe med - samt på hvilke ugedage du har mulighed for at give en hånd med.

Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du er under uddannelse og vil være kontaktperson på din uddannelsesinstitution.

Vi samarbejder meget gerne med andre grupper og foreninger, hvis formål er at fremme integration og et gensidigt kulturmøde.